Cwrs Uwch ar gyfer Dyfarnwyr

£25.00

Gallwch ddod yn ddyfarnwr cwbl gymwys ar ôl gwneud y cwrs hwn a ysgrifennwyd gan arbenigwyr Cymdeithas Bêl-Droed Cymru.

Byddwch yn gweithio drwy 17 o Reolau’r Gêm drwy wylio sefyllfaoedd go wir, ateb cwisiau a chymryd rhan mewn trafodaethau.

Ar ôl i chi gwblhau’r 5 adran, cewch gyfle i ddangos eich gwybodaeth mewn arholiad.

Ar ôl i chi basio, cewch eich gwahodd i ganolfan leol ar gyfer sesiwn terfynol wyneb yn wyneb lle byddwch yn cwrdd â chynrychiolwyr o blith dyfarnwyr eich ardal leol a chael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sy’n eich gofidio. Bydd rhaid i chi fynychu’r sesiwn hon cyn i chi gymhwyso fel dyfarnwr, felly mae mynychu yn allweddol bwysig. Os hoffech wirio pryd bydd y sesiynau agosaf atoch chi yn cael eu cynnal cyn prynu’r cwrs, yna cliciwch ar y linc hwn– sesiynau diwedd cwrs -end of course sessions.

 

Category:

Become a fully qualified referee by taking this course.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cwrs Uwch ar gyfer Dyfarnwyr”

Your email address will not be published.

0