Cwrs Uwch ar gyfer Dyfarnwyr

£35.00

Gallwch ddod yn ddyfarnwr cwbl gymwys ar ôl gwneud y cwrs hwn a ysgrifennwyd gan arbenigwyr Cymdeithas Bêl-Droed Cymru.

Byddwch yn gweithio drwy 17 o Reolau’r Gêm drwy wylio sefyllfaoedd go wir, ateb cwisiau a chymryd rhan mewn trafodaethau.

Ar ôl i chi gwblhau’r 5 adran, cewch gyfle i ddangos eich gwybodaeth mewn arholiad.

Ar ôl i chi basio, cewch eich gwahodd i ganolfan leol ar gyfer sesiwn terfynol wyneb yn wyneb lle byddwch yn cwrdd â chynrychiolwyr o blith dyfarnwyr eich ardal leol a chael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sy’n eich gofidio. Bydd rhaid i chi fynychu’r sesiwn hon cyn i chi gymhwyso fel dyfarnwr, felly mae mynychu yn allweddol bwysig. Os hoffech wirio pryd bydd y sesiynau agosaf atoch chi yn cael eu cynnal cyn prynu’r cwrs, yna cliciwch ar y linc hwn– sesiynau diwedd cwrs -end of course sessions.

 

Category:

Become a fully qualified referee by taking this course.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cwrs Uwch ar gyfer Dyfarnwyr”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0