Cwrs Uwch ar gyfer Dyfarnwyr

Current Status
Not Enrolled
Price
80
Get Started

Mynd drwy’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys ‘Gwersi’ a ‘Phynciau’. Mae’r Gwersi wedi cael eu grwpio o gwmpas thema; mae 7 gwers i gyd ( cliciwch ar y tab ‘ehangu -expand all’ isod i gael gweld y rhestr lawn). Gweithiwch drwy’r cwrs yn ei drefn ac ar ôl i chi fynd drwy pob cyflwyniad, marciwch eich bod wedi cwblhau pob pwnc a gwers.

Mae mynd drwy’r cwrs yn syml iawn. I symud ymlaen i’r dudalen nesaf byddwch yn clicio ar naill ai logo CBDC-FAW (yr un mawr ar gychwyn y pwnc neu’r un bach yng nghorff y cwrs) neu ar eicon ‘+’. Bydd yn hollol amlwg ble i glicio. Weithiau bydd yn cymryd eiliad neu ddwy i’r logo neu’r eicon lawrlwytho gan y bydd yn aros i’r cynnwys i ymddangos ar y sgrîn gan roi amser i’r gwyliwr i’w ddarllen neu ei wylio.

Sylwer bod IFAB (Bwrdd y Gymdeithas Bêl-droed Rhyngwladol) wedi cyflwyno nifer o newidiadau i’r Rheolau ar gyfer tymor 19-20. Dylech ddarllen y ddogfen isod wrth i chi fynd drwy’r cwrs er mwyn sicrhau bod eich gwybodaeth yn gyfredol.

IFAB LoG newidiadau ac eglurhad – changes and clarifications

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0